Når du skal flytte

Fraflytning er fastlagt i foreningens vedtægter:

§ 19

  1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt denne enten betaler det tidligere medlems evt. restancer eller den gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.
  2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
  3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som ikke tilhører foreningen jfr. §18, da den følger ejendommen.
  • [ X ] Fraflytning meddeles foreningens kasserer, kassereren@lejrekabelnet.dk 
    Ved fraflytning vil du få tilbagebetalt den resterende del af årets kontingent, beløbet opgøres af foreningens kasserer på fraflytningstidspunktet.
  • [ X ] Husk at framelde betalingsservice til Lejre Kabelnet.
  • [ X ] Husk at opsige/flytte ekstra TV pakke og bredbånd direkte til YouSee elle anden leverandør.