Bestyrelsen

Bestyrelsen for Lejrekabelnet, mail adresse: bestyrelsen@lejrekabelnet.dk

Formand
Christian Bordinggaard
Rødkildebanken 24
51 31 53 23

Næstformand
Niels Bo

Skolelodden 3
22 70 69 45

Kasserer
Jørgen Fangel Jensen
Sandbanken 41
61 20 04 09

Sekretær
René Mikkelsen
Åbanken 29
25 12 12 16

Bestyrelsesmedlem
Dan Dresig

24 65 11 01

1. Suppleant
Øjvind Andersen Clement
Landevejshøjen 27

2. Suppleant
Kaj Schröder
Møllerjorden 45

Revisor
Carsten Nees
Rødkildebanken 22

Revisorsuppleant
Keld Rønde
Møllerjorden 30

Regnskab
Lars Bo
Sandbanken 24

Konsulent
Stig Rohde
Spurvevænget 9