Kære medlem af Lejre Kabelnet!

Godt Nytår – vi håber, at du og din familie har det godt.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lejre Kabelnet mandag den 1. marts 2021 kl. 20.00 i Felix.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal, påført medlemmets adresse og underskrift, være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 15. februar 2021.

Regnskab 2020 og budgetforslag 2021 kan ses på www.lejrekabelnet.dk fra den 24. februar 2021. Fra samme dato er disse til gennemsyn (inkl. bilag) hos formanden.

Venlig hilsen,

Bestyrelsen

OBS!

I henhold til vedtægterne for Lejre Kabelnet skal vi senest ved udgangen af marts have afholdt den ordinære generalforsamling – fysisk! Det er desværre ikke sandsynligt, at det bliver muligt for vores forening med over 600 medlemmer. Det vil ligeledes sige, at det vil være i strid med foreningens nuværende vedtægter at afholde en digital generalforsamling.

Den største udfordring for bestyrelsen ved en udsættelse til senere på året (måske først efter sommerferien) er, at vi allerede primo april 2021 skal betale langt størstedelen af vores faste udgifter til fx YouSee, CopyDan, forsikringsselskabet mm. og uden kontingentindbetalingerne, vil vi få likviditetsproblemer.

Derfor udarbejder vi som altid et budgetforslag for 2021, som danner baggrund for bestyrelsens bedste bud på foreningens økonomi i 2021. Vi tillader os derfor at foreslå, at såfremt det ikke bliver muligt at afholde den ordinære generalforsamling som annonceret den 1. marts 2021, udsender vi en á conto-opkrævning baseret på det budgetterede kontingent primo marts 2021 med forfald pr. 29. marts 2021. På den måde sikrer vi foreningen likviditet til, at vi kan betale alle regninger og samtidig undgå at tære på en dyr kassekredit.

Når det atter er muligt at samles, indkalder bestyrelsen til den ordinære generalforsamling, hvor vi bl.a. præsenterer en opfølgning på budgetforslag 2021. Viser det sig på generalforsamlingen, at forsamlingen ønsker at vedtage et andet budget, har vi herefter mulighed for at foretage en regulering i opkrævningen.

Hvis du som medlem har spørgsmål eller kommentarer til denne mulige á conto-opkrævning bedes du kontakte bestyrelsen senest den 25. februar 2021.

Venlig hilsen,

Bestyrelsen

På yousee.dk/tv2021 kan du få et overblik over, hvad der sker i tv-pakkerne og med Bland Selv i 2021.


Har du husket at hente din Tv-boks med pause, spol, optag og stort tv-arkiv? Den er inkluderet i din grundpakke i Lejre Kabelnet Læs mere

TV og Bredbånd i Lejre Kabelnets omåde

UdbyderPris via Lejre KabelnetPris via TDC Fiber
YouSee Grundpakke193 kr.299 kr.
Boxer249 kr. (1000/100 Mbit)319 kr. (1000/500 MBit)
Fastspeed249 kr. (1000/100 Mbit)319 kr. (1000/500 MBit)
Hiper249 kr. (1000/60 Mbit)299 kr. (100/100 Mbit)319 kr. (1000/500 Mbit)
Kviknet199 kr. (300/50 Mbit)299 kr. (100/100 Mbit)319 kr. (1000/500 Mbit)
YouSee249 kr. (200/20 Mbit)299 kr. (1000/100 Mbit)349 kr. (300/300 Mbit)399 kr. (1000/500 Mbit)

Du sparer 1272 kr. om året på TV Grundpakken og yderligere op til 1200 kr. om året på bredbånd, ved at være udnytte Lejre Kabelnet.

Den gængse anbefaling er at en 100Mbit forbindelse er rigeligt til langt de fleste, og man kun med specielle behov vil kunne udnytte en større hastighed. Ved almindelig internet surfing og streaming er der ingen mærkbar forskel ved højere hastighed end 100Mbit.
Netflix streaming i HD kvalitet kræver mindst 5Mbit og Ultra HD/4K mindst 25Mbit.