Velkommen

Kære medlem!

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lejre Kabelnet mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 i Felix.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal, påført medlemmets adresse og underskrift, være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 15. februar 2019.

Regnskab 2018 og budgetforslag 2019 kan ses på www.lejrekabelnet.dk fra onsdag den 27. februar 2019. Fra samme dato er disse til gennemsyn (inkl. bilag) hos formanden.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen

 

Se Aktuel driftsinformation fra YouSee