Historie

Lejre Kabelnet’s historie, baggrund, idéen og tidsplanen

Brugerudvalget for Lejre Kommunes fællesantennen diskuterede med Lejre kommune om overførsel af fællesantennen fra kommunalt regi til et selvstændigt antennelav. Kommunen var positiv overfor idéen, og tidspunktet kom i 2005, hvor brugerne af fællesantennen kom med i diskussionen.

Baggrund

Fællesantennen i Lejre blev grundlagt midt i 1970’erne ved etableringen af Åvangsudstykningen, og senere udvidet med alle senere udstykninger imellem og omkring Lejre Stationsby, Gl. Allerslev og Højby samt et mindre antal boliger i de ældre boligområder.
Fællesantennen var ejet og drevet af Lejre Kommune på samme måde som andre kommunale tekniske anlæg som for eksempel kloaker og vandforsyning. D.v.s. at fællesantennen hvilede økonomisk i sig selv. Der blev set over en årrække hverken støttet over skatten eller betalt til kommunekassen.
Brugerudvalget for fællesantennen bestod af en repræsentant fra hver af de grundejerforeninger, der var tilsluttet fællesantennen, og Brugerudvalgets opgave var at rådgive kommunen med hensyn til TV-kanaludvalg, takstpolitik o.s.v. I starten foregik møderne under ledelse af kommuneingeniør Lykkeskov. Siden arbejde udvalget med større og større selvstændighed. Traditionen var, at kommunen langt hen af vejen fulgte Brugerudvalgets ønsker.
Da fællesantennen var udbygget over 30 år, var den tekniske kvalitet og tilstanden meget varierende i de enkelte dele af systemet. I 2005 udsendes der 21 TV-kanaler og alle tilgængelige radiokanaler i fællesantennen, og bortset fra en enkelt kanal reserveret til digitale signaler, var systemet fuldt udnyttet.

Idéen

I foråret 2001 besluttede Brugerudvalget at påbegynde undersøgelse af muligheden for at få anlægget opdateret teknisk med henblik at kunne tilbyde de tilsluttede boliger og institutioner:
Et større udbud af TV-kanaler end det da var muligt, og på sigt individuelle valg for hver parcel.
Internet af høj kvalitet til en pris, der kan konkurrere med ADSL-forbindelser.
Andre bredbåndsydelser som for eksempel gratis telefoni imellem de tilsluttede enheder – alt efter brugernes ønsker.
Idéen var således at opgradere fællesantennen til et ægte bredbåndsnet. Dette havde imidlertid et så stort økonomisk omfang, at kommunalbestyrelsen ikke fandt den gennemførlig, og tanken om at lade et selvstændigt antennelav overtage den kommunale fællesantenne modnedes.
Niveauet for udbygning skulle afgøres af brugerne efter at antennelavet var dannet, og de tekniske muligheder og omkostningerne derved var undersøgt detaljeret.

Det var Brugerudvalgets holdning fra starten, at ”Lejre Kabelnet”, som barnet siden kom til at hedde, skulle eje distributionssystemet (antenner, kabler, central og forstærkere), og at der skal laves aftaler med signalleverandører om levering af TV-kanaler, internet m.v. efter antennelavets ønske. Årsagen til ønsket om ejerskabet til distributionssystemet var og er, at hvis distributionssystemet sælges, bliver skift at signalleverandører vanskeliggjort, og afhængigheden af en enkelt leverandør bliver stor.

Tidsplanen

Forberedelsen til dannelsen af ”Lejre kabelnet” ved overtagelse af fællesantenne fra Lejre kommune har fundet sted i Brugerudvalget i samarbejde med Lejre Kommune siden sommeren 2001. Arbejdet har i perioder ligget stille, men i 2005 skulle arbejdet gøres færdigt.
Lejre Kommune besluttede den 19. december 2005 at overdrage fællesantennen til et antennelav baseret på brugerudvalgets forslag til vedtægter m.v. Forenede Danske Antenneforeninger (FDA) var i denne fase en god hjælp. Følgende tidsplan blev fulgt:

  • Forår 2006: Udsendelse af information til de tilsluttede parceller.
  • Forsommer 2006: Afholdelse af informationsmøde og den 6/6 stiftende generalforsamling for Lejre kabelnet.
  • Sommer 2006 Kommunens godkendelse af overdragelse af fællesantennen til Lejre Kabelnet
  • Eftersommer 2006 Lejre Kabelnet overtager fællesantennen ledelsesmæssigt
  • Efterår/vinter 2006 Lejre Kabelnet overtager fællesantennen driftsmæssigt
  • Vinter 2006 Projekt ”opgradering af systemet” startes i Lejre Kabelnets bestyrelse til senere præsentation for en ekstraordinær generalforsamling.

Det må ikke gå upåagtet hen, at den daværende Lejre Kommune overdrog hele fællesantennen ubeskåret til Lejre Kabelnet. Mange kommuner solgte på den tid deres fællesantenneanlæg til højestbydende, med det resultat at de tilsluttede kom til at betale deres anlæg to gange. 1. gang ved etableringen og siden for at dække den nye ejers købesum ind.