FM signalet afbrydes frem til primo 2017

Svar til de medlemmer, der undrer sig over, at de i opgraderingsperioden frem til primo 2017 må undvære FM-signalerne

Lejre kabelnets bestyrelse har gentagne gange italesat sandsynligheden for, at vort anlæg indenfor en kortere årrække skulle opgraderes, og så sent som sidste år lød det i bestyrelsens beretning:

Foreningen har en fornuftig egenkapital, og som jeg nævnte i starten, kan det godt være, at vi indenfor de næste par år vil overveje at opgradere vores anlæg yderligere, hvis behovet for stigende internethastigheder fortsætter. En løst anslået udgift ligger sandsynligvis i omegnen af 750.000 kr., hvorfor bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med et kontingent i de kommende år på et niveau, hvor vi ikke tærer på egenkapitalen.

–        Og det blev jo lige pludselig aktuelt med en opgradering af vort net, da vi fik henvendelsen om at deltage i et pilotprojekt – uden yderligere omkostninger for medlemmerne.

Vi er helt enige i, at de manglende FM-signaler i en periode i forbindelse med opgraderingen er et problem for en del af vore medlemmer, men vi har valgt i bestyrelsen – også efter dialogen på generalforsamlingen – at acceptere YouSee’s tilbud om at deltage i pilotprojektet på trods af dette.

Alle youSee´s kunder vil i øvrigt blive berørt af denne afbrydelse af FM signalerne, når deres anlæg skal opgraderes, og én af fordelene for Lejre Kabelnets medlemmer ved at deltage i pilotprojektet er, at vi får opgraderingen ”kvit og frit” (vi estimerer besparelsen til som minimum at ligge mellem 1.500 – 2.000 kr. pr. medlem). Som det fremgår af vore vedtægter: ”Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg med henblik på over for medlemmerne at modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler” – det kan vi heldigvis leve op til i hele opgraderingsfasen.

youSee har besluttet at opgradere alle deres anlæg over hele landet, så i Lejre Kabelnet havde vi ikke muligheden for at sige nej til opgraderingen – men vi havde muligheden for at sige ja tak til at deltage i pilotprojektet på de gunstige vilkår. Så da vi i bestyrelsen skulle afveje argumenterne for og imod at få lavet opgraderingen to-tre måneder før det ellers ville være blevet aktuelt, vejede ja-argumenterne tungere.

youSee har ligeledes meddelt, at de ikke kompenserer for de manglende radiokanaler, da de i opgraderingsfasen kan modtages på TV signalet. Men vi kan vel tillade os at betragte vores besparelse (der fx svarer til et helt års udgift til samtlige TV-kanaler i Grundpakken inkl. radiokanalerne) som en flot kompensation?

Når FM-signalerne i 2017 kommer tilbage er det også en stakket frist, da FM-signalet jo som en del af Medieforliget forsvinder helt inden for en kort årrække, ligesom det analoge TV-signal også gjorde, som en konsekvens af indførelsen af ny teknologi.

Afbrydelsen af FM-signalet bunder, som forklaret i Felix, i de valgte tekniske løsninger i opgraderingsfasen i hele landet, og vi har i bestyrelsen hele tiden været åbne om denne konsekvens – der som nævnt vil berøre alle youSees kunder.

Vi har i vores opgraderings-mails gjort opmærksom på løsningen med en stueantenne til FM-signalerne, og vi vil gerne forære de af vore medlemmer, der måtte ønske det et eksemplar, samt hjælpe med installation.

Man kan også anskaffe sig en Internet-radio eller benytte en smartphone med tilhørende APP, det vil vi også gerne hjælpe med.

Endelig findes radiokanalerne også på TV, oppe omkring kanal 1700 og frem, men man kan jo kun enten se en TV-kanal eller høre en Radio-kanal, ikke begge ting på en gang.

Og til slut – ikke at forglemme – så annoncerede YouSee på vores åbent-hus-arrangement i Felix udviklingen af en midlertidig FM-løsning, til en gang efter sommerferien, og når den er klar vil alle vore medlemmer blive informeret.